10 Formula Cemerlang Tadabbur Al-Qur’an

Dr. Kholid bin Abdul Karim Al-Lahim berkongsi di dalam bukunya Mafatih Tadabburil Qur’an wan Najah fil Hayah (Kunci Tadabbur Al-Qur’an & Sukses Dalam Hidup) 10 kunci untuk mentadabburi Al-Quran supaya ianya memberikan kesan yang mendalam terhadap kehidupan kita. Hati yang cinta pada Al-Qur’an Hati ada raja, dan alat untuk menghayati Al-Quran ... Read More...